ROZBOR PÍSMA, GRAFOLOGICKÉ POSUDKY, TEST KRESBY STROMU A POSTAV
Hledat
Vytvořte si webové stránky

 

Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.

Jan Werich

 

Nevědomí je příroda a příroda nikdy nelže.

C. G. Jung

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 
Navigace: grafologie > Etický kodex

Etický kodex

Doporučený etický kodex grafologa:

1. Vzdělání grafologa
Grafolog by měl mít především základní psychologické vzdělání a znát principy psychologie výrazu. Minimálně stejně podstatná je pro jeho praxi rozvinutá emoční inteligence, která se projevuje především znalostí vlastních emocí a pocitů, schopností vcítit se do výrazu dalších lidí a vnímavostí k jejich emočním projevům. Spíše než vysoká škola rozvíjí tyto kvality terapeutický výcvik a ještě podstatněji způsob komunikace v osobních vztazích.
2. Doklad o vzdělání
Grafolog by měl na požádání klienta předložit dokument o svém vzdělání. Organizace, která tento doklad vydala, se tak do jisté míry zaručuje za kvalitu jeho práce.
3. Souhlas pisatele
Pro provedení rozboru by měl grafolog vyžadovat souhlas pisatele (tj. nejen zadavatele). Toto pravidlo lze porušit pouze ve výjimečných případech, které vyžadují řešení v zájmu klienta.
4. Ochrana informací
Grafolog by měl respektovat a chránit osobní a intimní informace týkající se pisatele a jeho soukromého života. S tím také souvisí vhodné užití filtru informací s ohledem na cíl rozboru či diskrétnost ve styku s dalšími osobami (např. partnerem pisatele, jeho zaměstnavatelem, novináři) apod.
5. Odmítnutí zakázky
Grafolog má právo odmítnout zakázku, a to především z důvodů absence souhlasu pisatele s rozborem, v případě zakázky, která přesahuje jeho odbornou kompetenci, v případě nedostatečného množství kvalitního písemného materiálu či z dalších osobních důvodů.
6. Ochrana klienta
Grafolog by měl pracovat především s těmi rukopisy, které dokáže akceptovat a vcítit se do nich. Tyto postoje, podobně jako uvědomování si procesu rozboru, vytvářejí základní atmosféru jeho práce. Bez jejich přítomnosti může snadno dojít k poškození klienta. Profesionální (honorované) zakázky nabízí a realizuje grafolog pouze s plnou kvalifikací v oboru, tedy po úspěšném složení závěrečných zkoušek.
7. Supervize
 Grafolog by měl svoji práci pravidelně konzultovat s dalšími zkušenými kolegy. To mimo jiné snižuje riziko zvýšeného subjektivismu v jeho práci, pomáhá profesnímu rozvoji a vede k ochraně klienta.

 

 
© www.rozborpisma.com - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum