ROZBOR PÍSMA, GRAFOLOGICKÉ POSUDKY, TEST KRESBY STROMU A POSTAV
Hledat
Vytvořte si webové stránky

 

Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.

Jan Werich

 

Nevědomí je příroda a příroda nikdy nelže.

C. G. Jung

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 
Navigace: grafologie > Pro firmy

Pro firmy

personalistice bývá grafologický posudek uchazeče o zaměstnání jednou ze součástí celého výběrového řízení, pomáhá zaměstnavateli či personalistovi ucelit si názor na své potencionální zaměstnance.

Na grafologa se lze obrátit také v případě, že v již stávajícím kolektivu dochází k určitým potížím, nedorozuměním apod., anebo je potřeba rozhodnout, kdo z kolektivu bude dobrým vedoucím atd. Rozborem písma spolupracovníků zjišťujeme, kdo je vůdčí osobností, kdo je naopak v pozadí, kdo si s kým (ne)může rozumět, kde je jádro potíží v kolektivu apod.

Osobnostní analýza je sestavována po dohodě s klientem, dle požadovaných kritérií na danou pracovní pozici. Patří sem např.

 • osobnostní profil, pracovní profil
 • manažerské schopnosti
 • styl řízení a vedení kolektivu
 • schopnost týmové práce
 • organizační a komunikační dovednosti
 • koncentrace, pozornost
 • zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost
 • samostatnost
 • prodejní schopnosti
 • schopnost prosadit se, sebevědomí, cílevědomost
 • reakce v zátěžových situacích
 • flexibilita, schopnost adaptace
 • přirozeně příjemné vystupování
 • a další specifika

 

Výhodou grafologické analýzy písma je její stresová a časová nenáročnost pro pisatele.

Etický kodex nám říká, že pisatel by měl dát souhlas s vyhotovením grafologického rozboru jeho písma, a to i v případě, že zadavatelem rozboru je třetí osoba, tedy zaměstnavatel. Ve výsledném posudku se využívá tzv. filtru informací - grafolog uvádí pouze charakteristiky týkající se dané pracovní funkce.

Cena grafologické analýzy písma je vždy dohodou, záleží na množství rukopisů, časovém limitu, ve kterém je potřeba analýzy zpracovat a dalších požadavcích.

 

 
© www.rozborpisma.com - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum