ROZBOR PÍSMA, GRAFOLOGICKÉ POSUDKY, TEST KRESBY STROMU A POSTAV
Hledat
Vytvořte si webové stránky

 

Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.

Jan Werich

 

Nevědomí je příroda a příroda nikdy nelže.

C. G. Jung

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 
Navigace: grafologie > Využití grafologie

Využití grafologie

 

Osobní poradenství

  • rozborem písma přispějeme k prohloubení sebepoznání pisatele, k lepší orientaci v sobě sama. Pisatel získává vhled do svých problémů, dovede se novým pohledem podívat na svůj život a případně získat podněty, kam dále směřovat...

Partnerské poradenství

  • důvodem pro rozbor rukopisů dvou partnerů bývá nejčastěji manželská krize, apod. Rozbor v tomto případě může napomoci, aby si vzájemně uvědomili, které z jejich osobnostních rysů mohou být zdrojem určitých potíží a nesrovnalostí ve vztahu...

Personalistika

  • v personalistice bývá grafologický posudek uchazeče o zaměstnání jednou ze součástí celého výběrového řízení, pomáhá zaměstnavateli či personalistovi ucelit si názor na své potencionální zaměstnance.
  • v případě stávajícího kolektivu rozborem písma spolupracovníků zjišťujeme, kdo je vůdčí osobností, kdo je naopak v pozadí, kdo si s kým (ne)může rozumět, kde jádro potíží v kolektivu apod.
  • výhodou grafologické analýzy písma je její stresová a časová nenáročnost pro pisatele.
  • protože zadavatelem je zaměstnavatel, uchazeč by měl dát souhlas s vyhotovením grafologického rozboru jeho písma. Ve výsledném posudku se využívá tzv. filtru informací - grafolog uvádí pouze charakteristiky týkající se dané pracovní funkce.

Pedagogicko-psychologické poradenství

  • zabývá se převážně výchovnými problémy, případně výběru povolání, školy apod. U dětí do cca 15 ti let se nepracuje s písmem, ale s kresebnými metodami.

Kriminalistika

  • grafologie v kriminalistice se využívá hlavně pro porovnávání pravosti textů
de4407b5cd10f0b939af22a32954d985.jpg
 
© www.rozborpisma.com - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum